Nʋnɩ ɩntɛrɩnɛtə sàń tə kəni á lɛ̀ɛ̀

  

Grenier

Nʋna dwíí tə yɩ kʋ wulə Burkina Faso jɩgwiə saparʋ con. Nʋna yɩ nʋnɩ nə ba swɩ̀n. Nʋnɩ dəkuu nan Nizwɛr-Kongo nandələ sʋgʋ púlí nəfarʋ tə wa, Gur púlí tə wa, tətəŋi-Gur də̀ń pwɩʋ tə wa, Jɩgwiə saparʋ yuu. Nʋnɩ yɩ Gurusi, yá kʋ nyən də Kasɩŋɩ, də Lele. Nandələ sʋ̀ràn bələ təntə də nʋnɩ yɩ jənduən. Nʋna tə yí lɩ̀à 400 000 (2004 gàlʋ́). Nʋna zʋnɩ mama yɩ vala, ba wulə tɩbii wa. 


Nʋna 100 yuu wa, nʋna 15 yɩ jofwana, ba 60 yɩ yɩsəlamə tɩ̀án, ba 35 ga yɩ Kərisə lɩ̀à.

Nʋna kapʋpʋ bɩrɩ də ba yɩ yɩsəlamə tɩ̀án, nə à yə̀ə́ Kərisə lɩ̀à, yá ba tə fwa joŋə də. Nʋna kəni dwíí nə zənzən, kʋ pa ba zìlí ba nɩbara-ba zənzən. Nɩbara-ba nə yɩ yɩ dìì dəkuu, də dwíí dəkuu, də sànɩ́ dəkuu, də nʋna dwíí tə tətə dəkuu. Nʋna con, nɩbara-ba yɩ sáŋʋ́,kʋ wulə ləzoni də jə̀rí pwə́rə́ wa. Ciru nə, nɩbara-ba nə ywàŋá ba dwíí lɩ̀à yuu nə, lʋʋ wa, sə jə̀rí kʋkwɩnan dàn ká wʋ́wálɩ́ ba. Nɩbara-ba lòrì woŋwanan tə sə tə ywàń ba dwíí lɩ̀à tə yuu, lʋʋ wa. Ba pɩn wʋbʋŋa də kwìə̀ ləzwənəŋə nə, sə ba wànɩ́ ba ya lʋʋ wa, ba tʋn kʋ tə nə mɛ.

Nʋna con, nyɩna tà nyɩna tə nə lɩrɩ mʋ́ cɩcɩ, bìú də ma tà bìú tə n nə lɩrɩ cɩcɩ. Bìú yɩ dwíí tə mɛ bìú, ʋ ga yɩ cirə tə də bìú, nyɩna də ma yɩ dwíí tə mɛ nyɩna, cirə tə də ga yə̀ə́ ʋ nii nə. Yɩɩ sagɩ yáá nədwan tə wa, Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə ja Yɩɩ tə ʋ nə fwa lanworu də tɩa, ba boŋə ba nɩbara Abərahamə, də Yɩzakə, də Zwakɔbə Yɩɩ. Nʋna də swɩ̀n də ba woŋwanan tə yɩ ba nɩbara-ba woŋwanan, yá ba yàá swɩ̀n ba wʋ́: «Nə wàrɩ̀ nə nɩbara-ba nyiən tə nə dʋga!»

 

 

 


 

 

Emplacement

  

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.