Nʋna sɩʋ

Nʋna sɩʋ yɩ yirə yirə. Sɩʋ yirə wulə, tə nə yɩ kana cɩcɩ sɩʋ: tə mʋ̀ nə yɩ kalɔ də tʋra. Sɩʋ yirə ma wulə, tə nə yɩ bara cɩcɩ sɩʋ: tə mʋ̀ nə yɩ nabwanʋ, də dalʋ, də ŋwanan. Sɩʋ yirə duən də ma wulə, kana də bara mɛ nə sɛ̀: tə mʋ̀ nə yɩ fʋrʋ, də tanpanɩ, də kalanbʋa, də kʋnɩ. 

Thumbnail image
Partager