Badəri

Badəri yɩ kwanduru.Ʋ wàá kwànʋ́ ʋ dwí ʋ ma seni tɩa pʋrɩ. Kwànʋ́ yɩ nʋna viə won, ba ma ve tɩtɩn nə, yá ba twá kʋ nə ba ma swɩ̀n wʋbʋŋa sʋ̀ràn. Ba ja kwànʋ́ ba ma zɩ̀n lɩ̀à yuu yɩɩ nə, ba pɩn ba dun. Lìù nə wulə pucʋnɩ wa, ba wàá kwànʋ́ ba ma daŋa kʋ tíú jɩɩn. Ba ma wàá kwànʋ́ ba ma saŋa lìù nə ba kwí yinəgə kwirə. 

Thumbnail image
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.