Səpwe tɩ̀án nʋna gwaran

Gwaran tətə yɩ nə tì tə nʋna gwaran dɩʋ jə́rə́ wa, nə mʋ̀ lɩ̀à tə nə lwànɩ́ Yɩɩ sagɩ tə nə keni nʋnɩ wa nə fwa Səpwe nə. Gwàgá tə yɩ ba nan Səpwe nagwanaa tə wa Yɩɩ dìì tə mama wa, ba bà, ba jəri duən Səpwe tɩʋ tə wa, ba ma dɩ gwaran tə. 

Thumbnail image
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.