Polə BENAƲ

Polə yɩ Gori Zwan BENAƲ bìú. Zwan yɩn Pasɛrə, yá ʋ tʋn ʋ pa Yɩɩ nə də ʋ waa mama. Polə də swə Yɩɩ ndə ʋ nyɩna Zwan nə soni Yɩɩ nətʋ. Polə dɩ gwaran ʋ ma bwɩ Yɩɩ nə, yá ʋ wulə ʋ kàrɩ̀ Yɩɩ sagɩ kàrà, sə ʋ nan ʋ tʋn ʋ pa Yɩɩ nə, ndə ʋ nyɩna nə.

Thumbnail image
Partager