YAGƲ Kərisətinə

Kərisətinə YAGƲ nuŋə ka tə dàn lɩ̀à zənzən jɩɩn, yìə̀n nə gwárɩ́ ba. Dədəŋu yí Kərisətinə zənzən ʋ Yɩɩ bini mɩɩ tə wa, yá ʋ wà ʋ kwa ken. Ʋ yɩga zənzən yá yayɩgʋ tə pɩn ʋ kwɛn ʋ soni Yɩɩ zənzən, kʋ va kʋ yí ʋ mɩɩ zwɩʋ.