Pasɛr Zʋnasə NEBIE

Pasɛr Zʋnasə NEBIE yɩ Pantekɔtə púlí tə Pasɛrə, Lɩʋ nə, Burkina Faso wa. Ʋ tʋtʋŋɩ nə yɩ ka lwàń Yɩɩ sagɩ tə ka kə nʋnɩ wa. Ʋ nə tʋŋa tʋtʋŋɩ təntə kʋ jə bɩna kapʋpʋ. Zʋnasə yɩ gɔɔ, ʋ nuŋə nʋnɩ gwaran, ʋ ma jə kwabɩa də, ʋ də ba nə nuŋə ba ma bwɩ Yɩɩ nə. 

Thumbnail image
Partager