Kuaku NƖNYAAN

Kuaku NƖNYAAN yɩ gɔɔ, ʋ yɩ liliu, ʋ ga yə̀ə́ ka ja ŋoni ka ma sʋ wiən. Ʋ yàá dɩ gwaran ʋ ma bon lɩ̀à ʋ pa Yɩɩ nə nə Yɩɩ dìì tə wa, də bwálá tə nə, ba nə swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ ba bɩrɩ lɩ̀à nə kanporu wa. Ʋ jə lilee kàrà yənu, ʋ ga ja ŋoni ʋ ma swɩ gwələ, də gədərən, də tabɩlan. 

Partager